Τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου MetroHESS με θέμα τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για μέσα σταθερής τροχιάς
Στο πλαίσιο του έργου MetroHESS πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2021 τεχνική συνάντηση παρουσία εκπροσώπων Εθνικών Φορέων Λειτουργίας Μέσων Μεταφοράς και ιδιωτικών εταιριών που εμπορεύονται ενεργειακά συστήματα στον τομέα των μεταφορών.
2η συνάντηση εργασίας για τη Μεταφορά Γνώσης και Τεχνολογίας
Στο πλαίσιο του 2ου Γερμανοελληνικού Πρόγραμματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι εταίροι του έργου MetroHESS συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας για τη Μεταφορά Γνώσης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021. Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την Έρευνα και την Τεχνολογία Fraunhofer-Venture IMW.
5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK) διοργάνωσαν, σε ψηφιακό περιβάλλον, την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 το 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ «Όραμα Ανάπτυξης- Εμβληματικές Επενδύσεις». Το ΚΑΠΕ συμμετείχε, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων, το έργο MetroHESS.
1η συνάντηση εργασίας για τη Μεταφορά Γνώσης και Τεχνολογίας
Στο πλαίσιο του 2ου Γερμανοελληνικού Πρόγραμματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι εταίροι του έργου MetroHESS συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας για τη Μεταφορά Γνώσης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Ιουνίου 2019. Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την Έρευνα και την Τεχνολογία Fraunhofer-Venture IMW.
To MetroHESS στο Φόρουμ Καινοτομίας

Το έργο MetroHESS παρουσιάστηκε το Φόρουμ Καινοτομίας – Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης, το οποίο διοργανώθηκε στις 18 Νοέμβριου 2019 στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής συνεργασίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).