Σκοπός του ερευνητικού έργου MetroHESS είναι η ανάπτυξη Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας προκειμένου για την αξιοποίηση της ενέργειας Αναγεννητικής Πέδησης των τραίνων του μετρό της Αθήνας.  Η ανακτώμενη, κατά την πέδη των τραίνων, ενέργεια αφού θα αποθηκεύεται στο Υβριδικό Σύστημα, προορίζεται να τροφοδοτεί φορτία βάσης όπως συστήματα φωτισμού και μεταφοράς επιβατών, τα οποία και αποτελούν μεγάλους καταναλωτές για την εταιρία λειτουργίας του μετρό.

Προκειμένου για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του εν λόγω συστήματος, θα διεξαχθούν μετρήσεις του δυναμικού της ενέργειας αναγεννητικής πέδησης επί των συρμών και του συστήματος έλξης καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις εντός επιλεγμένων σταθμών.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας. Με σκοπό την μέγιστη απόδοση του συστήματος θα απαιτηθεί συνδυασμός συσσωρευτών ενέργειας διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, καθώς και θα αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας. Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα αξιολογηθεί για την λειτουργικότητα του και την οικονομική βιωσιμότητα του.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα στον τομέα των Μεταφορών.