„Energy audit in Athens metro stations for identifying energy consumption profiles of stationary loads“, Maria Zarkadoula, Kanellina Giannakopoulou, George Goumas, Maria Tsarmpopoulou, George Leoutsakos, Alexandros Deloukas, Ioannis Apostolopoulos, Dimitris Kiriazidis, International Journal of Sustainable Energy, https://doi.org/10.1080/14786451.2022.2028787